Kwaliteitscontrole

Klachtenregeling

We streven naar de hoogste kwaliteit en luisteren graag naar uw feedback. Mocht u onverhoopt een klacht hebben, neem dan contact met ons op via post, e-mail, of het klachtenformulier op onze website. Indien nodig, staat de geschillencommissie paraat om te assisteren, op initiatief van zowel ‘Het Troeteltje’ als de klager. Samen werken we aan een prettige en constructieve oplossing. Uw tevredenheid staat bij ons centraal.

Ouder/verzorger stelt klacht op schrift t.a.v. directie; E. Kus. Deze kan per post worden opgestuurd naar Van Ostadestraat 13-O, 1072 SL, Amsterdam, via de klachtenformulier of via de mail naar info@hettroeteltje.nl

De directie bevestigt de ouder/verzorger schriftelijk (binnen 1 week) dat de klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen en dat hij binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Klachtenbehandeling Het Troeteltje

Landelijk register

De kinderopvang is gehouden aan allerlei regels en wetten, die worden gecontroleerd door verschillende instanties zoals de gemeente, de brandweer en de GGD. In het jaarlijkse GGD-rapport op het Landelijk Register Kinderopvang is te lezen hoe kinderdagverblijven scoren.

Registratienummer Landelijk Register: 251864789

De Geschillencommissie

Kinderdagverblijf Amsterdam Zuid Oost - logo gsc 1

Wij streven ernaar dat ouders meer dan tevreden zijn over de opvang van hun kind bij Het Troeteltje. Onze houding is er immers op gericht om kinderen de beste opvang te bieden.

De ervaring leert dat door onze open houding, kleinschaligheid en betrokken benadering, ouders gemakkelijk kleine punten bespreekbaar maken met de pedagogische medewerkers voordat ze uitgroeien tot een klacht. Je kunt ook laagdrempelig bij de leidinggevende terecht om zorgen of ontevredenheid te bespreken. Het is fijn voor ouders, medewerkers en kinderen als er geen onuitgesproken gevoeligheden tussen ons in blijven staan. Die groeien anders snel uit tot onbehagen, omdat het welzijn van jouw kind zo kostbaar is.

Het kan voorkomen dat ouders zich zorgen blijven maken of het ergens niet mee eens zijn. Is er na gesprekken toch het gevoel dat de klacht niet opgepakt wordt, dan hebben wij een klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang. Bij het klachtenloket kunnen ouders terecht voor informatie, bemiddeling en advies en het indienen van een officiële klacht over de kinderopvangorganisatie.

Klachtenbehandeling bij De Geschillencommissie

Kinderdagverblijf Amsterdam Zuid Oost - alle stappen uitgevouwen 1024x804 1

*De hierboven genoemde doorlooptijden zijn gemiddelden.

Als u uw klacht bij ons indient, starten wij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen. Op deze pagina bieden wij bondige, algemene informatie over de verschillende stappen in het proces en wat wij voor u (kunnen) doen. Ook vindt u hier informatie over wat we van u verwachten, zodat we de klacht zo goed mogelijk kunnen behandelen. 

Het Troeteltje Amsterdam Oud Zuid

Het Troeteltje Amsterdam – Oud Zuid
Van Ostadestraat 13-O
1072 SL Amsterdam

Telefoon: 020 303 50 71
Email: Info@hettroeteltje.nl
Openingstijden: Ma – Vrij van 07:30 – 18:30

//
Heb je vragen of wil je een rondleiding? Aarzel niet, stuur een bericht.
👋 Hoi, hoe kan ik je helpen?

🌸 Speciale Aanbieding bij Het Troeteltje! 🌼

Mis deze geweldige kans niet!

Voor inschrijvingen In april en mei geven we 2 EXTRA DAGEN kinderopvang cadeau die u gedurende het hele jaar kunt inzetten!

Perfect voor die momenten waarop u even wat extra tijd voor uzelf nodig heeft, of wanneer het onverwacht druk wordt. Onze toegewijde en liefdevolle medewerkers staan klaar om uw kinderen met open armen te ontvangen, vol leuke en leerzame activiteiten!

Aanbieding ter waarde van €253,-

Maar let op! Deze speciale aanbieding is alleen geldig voor inschrijvingen van april en mei.