Pedagogische Visie

Pedagogische visie

Kinderdagverblijf Het Troeteltje is een kinderdagverblijf in Amsterdam die verantwoorde kinderopvang biedt. Verantwoorde kinderopvang is essentieel voor de gezonde ontwikkeling en het welzijn van kinderen tijdens hun verblijf bij onze kinderdagopvang. Bij onze dagopvang bieden we zorg en begeleiding aan kinderen vanaf minimaal 12 weken oud tot aan de start van de basischool.

Wij streven ernaar om een omgeving te creëren die veilig, stimulerend en leuk is voor elk kind, waarbij we rekening houden met hun individuele behoeften en ontwikkeling. 
Ons doel is om de hoogste kwaliteit kinderopvang te bieden waarbij we ouders, verzorgers en kinderen ondersteunen en met hen samenwerken om een positieve en gezonde omgeving te creëren voor de kinderen. 

Onze pedagogische visie is gebaseerd op het creëren van een kleinschalige en huiselijke omgeving waarin veiligheid, persoonlijke aandacht, ruimte voor creativiteit en betrouwbaarheid centraal staan. We streven naar een gezonde en liefdevolle leeromgeving, gebaseerd op respect, vertrouwen en liefde voor elk kind. Ons doel is om kinderen een fijne dag te bezorgen en hen te helpen ontwikkelen tot competente individuen die klaar zijn om deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kinderen een veilige basis waarop ze kunnen bouwen om zich verder te ontwikkelen tot competente kleuters. Tijdens de opvang staat het welbevinden van de kinderen centraal. We benaderen hen op een warme, vriendelijke en respectvolle manier, waarbij we streven naar een sfeer waarin kinderen zich goed in hun vel voelen en zich veilig en geborgen weten. In een aangepaste, speelse en veilige omgeving leren ze omgaan met andere kinderen. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden, houden we rekening met de individuele gedragskenmerken en behoeften van elk kind. Onze verticale groep bevordert sociaal leren en verantwoordelijkheid. Kleinschaligheid is de kern van onze aanpak, waarin we een hechte gemeenschap vormen waar elk kind individuele zorg en aandacht krijgt. We hechten grote waarde aan zowel fysieke als emotionele veiligheid, zodat kinderen zich vol vertrouwen kunnen ontwikkelen. Betrouwbaarheid is van essentieel belang in onze visie, en we streven naar open communicatie met ouders. We bieden dagelijks vers, biologisch en vegetarisch eten aan en we maken veelvuldig gebruik van natuurlijke materialen om een rustgevende sfeer te creëren.

Wij zijn geïnspireerd door de theorieën van psycholoog Thomas Gordon.

Thomas Gordon was een Amerikaanse psycholoog . Zijn methode (de Gordon-methode) richt zich vooral op beter leren communiceren met kinderen. Hij introduceerde begrippen als “actief luisteren” en de “ik-boodschap”.

De Gordonmethode gaat er van uit dat zowel ouders als kinderen belangrijk zijn. Er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te communiceren. Hiervoor zijn verschillende communicatievaardigheden ontwikkeld (bijv. actief luisteren, verklarende ik-boodschap, positieve ik-boodschap, preventieve ik-boodschap, confronterende ik-boodschap).

Actief luisteren

Soms begrijpen we niet wat kinderen willen. Als je actief luistert kan je erachter komen waar het probleem ligt. Vervolgens kun je proberen het probleem, de behoefte en het gevoel van het kind te verwoorden. Het kind voelt zich hierdoor begrepen. Deze manier van communicatie zorgt voor respect voor elkaar. 

Ik-boodschap

Soms botst het gedrag van het kind met je eigen behoeftes. Hierbij maken wij gebruik van de ”ik-boodschap”. Daarmee houd je het probleem bij jezelf. Voorbeelden hiervan ”jij doet”.

Samen doen

Tijdens het verblijf van een kind bij onze kinderopvang streven wij ernaar om de competenties van het kind te stimuleren. Met competenties bedoelen we de combinatie van houding en motivatie, kennis en inzicht en vaardigheden. We zien kinderen als geheel en benaderen hen op een holistische manier. Voor kinderen gaan gevoelens, ervaringen, leren, spelen, praten, samen dingen doen, fantasie en denken hand in hand. Een illustratief voorbeeld hiervan is dat we kinderen leren om te wachten met eten totdat er “smakelijk eten” wordt gezegd, wat valt onder het ontwikkelen van hun morele vaardigheden.

Daarna begeleiden we de kinderen bij het gebruiken van hun lepel, waarmee we hun motorische vaardigheden stimuleren. We moedigen het kind aan voorzichtig te blazen, omdat hun cognitieve vaardigheden hen vertellen dat het eten heet kan zijn.

Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen in een veilige en gezonde omgeving draait om het gevoel van acceptatie en erkenning. Kinderen leren dat ze kunnen vertrouwen op anderen en bouwen zo relaties op. Pedagogisch medewerkers bevorderen verschillende vaardigheden bij de kinderen om dit te bereiken. Ze gaan op een gevoelige en attente manier om met de kinderen, waarbij ze respect hebben voor hun zelfstandigheid. 

Sensitieve responsiviteit

Sensitieve responsiviteit verwijst naar de gevoeligheid van de pedagogische medewerker om de signalen en behoeften van een kind te herkennen en hier gepast op te reageren. Het gaat er dus om dat de pedagogische medewerker goed oplet wat het kind wil of nodig heeft, en daar vervolgens op een passende manier op reageert.

Troeteltje om te wennen

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Bij kinderen die nieuw zijn op het kinderdagverblijf besteden we hier extra aandacht aan. Want ook voor ouders ‘is het wennen’ om hun kind naar een kinderdagverblijf te brengen.

Om het voor het nieuwe kind(eren)makkelijker te maken willen we de kinderen een zachte knuffel meegeven tijdens de eerste wendag. Dit knuffeltje heet Troeteltje. Dit zorgt ervoor dat het kind zich ook veiliger gaat voelen en de drempel vanuit ouders naar het kinderdagverblijf verlaagd wordt.

//
Heb je vragen of wil je een rondleiding? Aarzel niet, stuur een bericht.
👋 Hoi, hoe kan ik je helpen?

🌸 Speciale Aanbieding bij Het Troeteltje! 🌼

Mis deze geweldige kans niet!

Voor inschrijvingen In april en mei geven we 2 EXTRA DAGEN kinderopvang cadeau die u gedurende het hele jaar kunt inzetten!

Perfect voor die momenten waarop u even wat extra tijd voor uzelf nodig heeft, of wanneer het onverwacht druk wordt. Onze toegewijde en liefdevolle medewerkers staan klaar om uw kinderen met open armen te ontvangen, vol leuke en leerzame activiteiten!

Aanbieding ter waarde van €253,-

Maar let op! Deze speciale aanbieding is alleen geldig voor inschrijvingen van april en mei.